Meteen naar de inhoud
Home » Blog » Extra geld voor isolatie via Friese Plusregeling

Extra geld voor isolatie via Friese Plusregeling

De provincie Friesland maakt extra geld vrij voor isolatie in Friesland. Dat doet zij via de zogenoemde Friese Plusregeling. Deze regeling is een aanvulling op landelijke subsidies en loopt -zolang er budget is- tot en met 31 december 2022. Men kan de subsidie gebruiken voor alle isolerende maatregelen die na 1 januari van dit jaar zijn aangebracht.

De provincie wil het perspectief van mensen op particuliere duurzaamheid verbreden, zodat zij meer gaan ondernemen. Daarom vult zij het landelijke isolatieprogramma aan met extra budget. Friese huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kunnen nu via de Subsidieregeling Friese Plus Energiebesparende Isolatiemaatregelen 2021-2022, ofwel de Friese Plus Regeling, 10% extra subsidie krijgen voor de isolatie van hun woning. Daarmee volgt de provincie het voorbeeld met de isolatiesubsidie van de overheid, die eind vorig jaar ook met hetzelfde percentage werd verhoogd.

Aanvulling op ISDE en SEEH

Om het voor huiseigenaren en VvE’s eenvoudiger te maken is besloten om de huidige landelijke SEEH (Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Woning) en ISDE (Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing), beide uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, te integreren. Hierdoor krijgen huiseigenaren die een aanvraag doet voor de ISDE ook een extra bijdrage vanuit de provincie Friesland. De Friese Plusregeling geldt alleen voor isolatie in Friesland en kan zodoende alleen worden aangevraagd door inwoners van de provincie.

‘Ingehaald door actualiteit’

De aanvullende subsidie is volgens gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) hard nodig. Ze stelt op de website van de provincie dat de voorgenomen wijzigingen door de actualiteit zijn ingehaald. “Neem de energiearmoede en prijsstijgingen, ze vragen om een passend antwoord”, stelt Poepjes. “We hopen met de uitbreiding van onze duurzaamheidssubsidies hier aan bij te dragen.” Mocht de rijkssubsidie uiteindelijk worden verhoogd, dan zal de provincie Friesland meebewegen om aansluiting te houden bij dat uitgangspunt.

Nationaal Warmtefonds

Naast de extra subsidie komt er een verhoging van het Nationaal Warmtefonds. Gedeputeerde Staten van Friesland hebben het besluit genomen om in juli 2020 een incidentele uitkering van 2.250.000 euro aan het Nationaal Warmtefonds te verstrekken. Hierdoor kan het fonds kredietnemers een verlaagde rente bieden. Particuliere huiseigenaren die het moeilijk of onmogelijk vinden om verduurzamingsverbeteringen voor hun eigen woning te betalen, kunnen deze vergoeding nu ook krijgen. En via de zogenaamde Energiebespaarhypotheek kunnen zij nu ook rentekorting te krijgen.

💬 Gratis advies