Meteen naar de inhoud
Home » Blog » Friese isolatiesubsidie blijkt groot succes

Friese isolatiesubsidie blijkt groot succes

De Friese Plusregeling, een extra subsidie voor isolatie in Friesland, blijkt erg populair te zijn bij Friese huiseigenaren. Vanuit het budget van het Friese Energiebesparingsplan Aanvalsplan is 3,2 miljoen euro verdeeld onder de aanvragers. Dit heeft de duurzaamheid van meer dan 3.000 huizen verbeterd sinds de start van het project in 2020.

De Friese Plusregeling werd opgestart in 2020 met als doel om Friese woningeigenaren een extra impuls te geven om met isolatie aan de slag te gaan. Wie de Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE) of de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) kreeg toegezegd, kreeg met de Friese Plus nog eens 10% extra subsidie vanuit de provincie. Door de enorme hoeveelheid aanvragen is het subsidieplafond al voor de vervaldatum van de regeling inmiddels bereikt. In maart 2022 verhoogde het College van Gedeputeerde Staten het subsidiebedrag al eens met 250.000 euro vanwege het grote succes.

Nieuwe stimulans

Energiegedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) is blij met het succes van de subsidieregeling, maar betreurt dat een deel van de aanvragers geen gebruik heeft kunnen maken van de regeling. “Er zijn met de subsidie ruim 3.000 Friese huizen verduurzaamd, dat is een pluspunt. Maar als mensen door dit succes geld mislopen, is dat heel jammer. We komen binnenkort met het Friese Aanvalsplan Isolatie en hopen daarmee de Friese verduurzaming een nieuwe stimulans te geven.” Intussen blijven de ISDE en SEEH gewoon doorlopen.

💬 Gratis advies